foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Huỳnh Hải Long; TS. Vũ Minh Tâm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.71 / L431. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu thực trạng rủi ro tín dụng ngân hàng và xây dựng các giải pháp phù hợp nhằm kiểm soát và hạn chế RRTDNH tại Agribank chi nhánh Trà Cú.

Mục tiêu cụ thể:

- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về tín dụng, về rủi ro tín dụng và hệ thống các quy định pháp luật hiện hành về công tác cung cấp tín dụng và kiểm soát chất lượng tín dụng đối với nông hộ ;

- Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng nông hộ và RRTDNH tại Agribank chi nhánh Trà Cú nhằm đánh giá những thành công, hạn chế và nguyên nhân của công tác quản lý tín dụng – RRTDNH tại Chi nhánh này;

- Đề xuất các giải pháp nhằm kiểm soát và hạn chế RRTD đối với nông hộ tại Agribank chi nhánh Trà Cú.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.