foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phan Văn Tiến; PGS. TS. Nguyễn Chí Hải (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 101Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.40959786 / T305  Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu này là hoàn thiện qui trình kiểm soát chi thường xuyên đối với đơn vị sự nghiệp công lập qua Kho bạc Nhà nước Càng Long tỉnh Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập qua Kho bạc Nhà nước huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh;

- Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập qua Kho bạc Nhà nước huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh;


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.