foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Vương Khanh; TS. Ngô Quang Huân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.827 / Kh107 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của đề tài là xây dựng và phát triển thương hiệu rau xà lách xoong thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích các yếu tố môi trường vĩ mô kinh tế, chính trị - pháp luật, văn hóa - xã hội, yếu tố công nghệ, điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng đến việc xây dựng và phát triển thương hiệu rau xà lách xoong thị xã Bình Minh;

- Phân tích các yếu tố môi trường vi mô như thực trạng sản xuất, mức độ nhận biết thương hiệu, tỷ lệ lợi nhuận của người bán lẻ... có ảnh hưởng đến việc xây dựng và phát triển thương hiệu rau xà lách xoong thị xã Bình Minh;

Định hướng xây dựng và phát triển thương hiệu rau xà lách xoong thị xã Bình Minh;

Đề xuất giải pháp triển khai thực hiện phát triển thương hiệu rau xà lách xoong thị xã Bình Minh.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.