foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trương Thị Lan; PGS. TS. Đặng Thanh Hà (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343 / L105 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tại UBND Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, trên cơ sở đó, đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực này.

Mục tiêu cụ thể:

- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tại Thành phố Sóc Trăng;

- Đánh giá mức độ tác động của từng yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với DVHCC tại Thành phố Sóc Trăng;

- Đưa ra các hàm ý chính sách nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với DVHCC tại Thành phố Sóc Trăng.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.