foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Quốc Toàn; TS. Lê Quang Thông (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.81 / T406 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng tại tỉnh Hậu Giang.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích khái quát tình hình kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng tại tỉnh Hậu Giang;

- Phân tích thực trạng mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng tại tỉnh Hậu Giang;

- Đề xuất hệ thống giải pháp phát triển mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng tại tỉnh Hậu Giang trong thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.