foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Văn Triều; PGS. TS. Hồ Tiến Dũng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8384 / Tr309 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế nhằm đánh giá khách quan chất lượng thực thi chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế, thái độ phục vụ của công chức thuế, cơ sở vật chất của cơ quan thuế; qua đó, đề ra các hàm ý chính sách cải thiện chất lượng phục vụ nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người nộp thuế tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng chất lượng phục vụ của cơ quan thuế tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long;

- Phân tích các nhân tốt ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế đến giao dịch tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long;

Từ kết quả nghiên cứu đề ra ra các hàm ý chính sách cải thiện chất lượng phục vụ nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người nộp thuế.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.