foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Văn Hảo; TS. Nguyễn Hải Quang (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 336.2 / H108. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm tra thuế trên địa bàn huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long; chỉ ra nguyên nhân hạn chế trong công tác kiểm tra thuế và qua đó đề xuất một số giải pháp cần thiết để hoàn thiện công tác kiểm tra thuế trên địa bàn huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác kiểm tra thuế tại huyện Vũng Liêm;

- Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kiểm tra thuế tại huyện Vũng Liêm.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.