foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Văn Khánh; PGS. TS. Lưu Thanh Đức Hải (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 106Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7 / Kh107 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ tín dụng nông nghiệp nông thôn tại Agribank chi nhánh tỉnh Trà Vinh nhằm đề xuất một số giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ tín dụng cung cấp này.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích, khái quát thực trạng tín dụng nông nghiệp nông thôn tại Agribank chi nhánh tỉnh Trà Vinh;

- Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ tín dụng nông nghiệp nông thôn tại Agribank chi nhánh tỉnh Trà Vinh;

- Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng nông nghiệp nông thôn tại Agribank chi nhánh tỉnh Trà Vinh.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.