foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Huỳnh Văn Phương; TS. Phạm Đức Kỳ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 633.18 / Ph561 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài này nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lúa, từ đó đưa ra hàm ý chính sách để tăng năng suất của nông dân trên địa bàn huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Xác định các yếu tố, phân tích ảnh hưởng của các yếu tố đến năng suất lúa của nông dân trên địa bàn huyện Cầu Kè;

- Đề xuất hàm ý chính sách nhằm tăng năng suất lúa của nông dân trồng lúa trên địa bàn huyện Cầu Kè.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.