Tác giả: Phan Minh Trí; TS. Phan Văn Đàn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 88Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.371/ Tr300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng và Đề xuất các giải pháp hoàn hiện chuỗi giá trị ngành hàng tôm sú, nâng cao giá trị phát triển kinh tế ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.