Tác giả: Lê Hải Đăng; PGS. TS. Nguyễn Phú Son (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.5/ Đ116. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu nhằm phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động của các tác nhân tham gia chuỗi giá trị sản phẩm bưởi da xanh trên địa bàn huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng; quá trình phân phối giá trị gia tăng giữa các tác nhân này; từ đó tìm ra những vấn đề khó khăn, những điểm còn vướng mắc cần thiết phải cải thiện để nâng cao giá trị kinh tế của chuỗi. Trên cơ sở đó, sẽ đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao thu nhập cho các hộ nông dân trồng bưởi trên địa bàn huyện.