Tác giả: Trần Thị Mộng Nghi; TS. Phan Văn Đàn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 99Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 307.720959797/ Ngh300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng công tác xây dựng nông thôn mới tại huyện Hòa Bình. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng nông thôn mới của huyện Hòa Bình trong thời gian tới.