foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Văn Sử; TS. Nguyễn Văn Tân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 307.720959799/ S550. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới đối với các xã chưa đạt chuẩn và duy trì thành quả, từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.