Tác giả: Lê Phạm Minh Khôi; TS. Vũ Minh Tâm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 83Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.3/ Kh452. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu thực trạng và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của hộ nghèo nhằm xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay của hộ nghèo từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc tỉnh Bến Tre.