Tác giả: Lê Thị Mỹ Linh; PGS. TS. Nguyễn Hải Quang (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 108Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 336.271/ L312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các hành vi gian lận thuế GTGT của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre từ đó đề xuất các giải pháp nhằm chống gian lận thuế GTGT của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.