Tác giả: Huỳnh Ngọc Duy, TS. Nguyễn Văn Nguyện (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 339.40959799/ D522. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng thu nhập của các hộ nghèo; phân tíchcác nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của các hộ; từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao thu nhập cho hộ nghèo trên địa bàn huyệnChâu Thành, tỉnh Sóc Trăng.