foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Cao Văn Bắc; TS. Lê Long Hậu (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 90Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.48/ B113. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu công tác kiểm soát chi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang; từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi quỹ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang trong thời gian tới.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.