foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Châu Bảo Tài; TS. Nguyễn Văn Đúng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 73Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3/ T103. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hệ thống các vấn đề lý luận về công tác phát triển nguồn nhân lực. Phân tích thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng nguồn nhân lực đồng bào Khmer trong ngành giáo dục tại huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2015-2019. Đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực đồng bào Khmer trong ngành giáo dục tại huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.