foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Kiên Thị Minh Nguyệt; PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 79Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 339.40959786/ Ng528. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng thu nhập của các hộ nghèo tại Trà Vinh trong thời gian qua. Đề xuất các giải pháp nâng cao thu nhập cho các hộ nghèo tại tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn