foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Lâm Giang; PGS. TS. Phước Minh Hiệp (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 90Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.44/ Gi106. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục Thuế khu vực Mỏ Cày Nam – Thạnh Phú để đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế và tìm ra nguyên nhân của những hạn chế. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục Thuế khu vực Mỏ Cày Nam – Thạnh Phú. Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục Thuế khu vực Mỏ Cày Nam - Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre trong thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn