foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thanh Nhã; TS. Nguyễn Văn Đúng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 339.460959786/ Nh100. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu này là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng nghèo của các hộ nghèo trên địa bàn huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ đó, đề xuất giải pháp giảm nghèo tại huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn