foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Bích Trâm; PGS. TS. Phước Minh Hiệp (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 336.24/ Tr120. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích và đánh giá một số thực trạng trong công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục Thuế khu vực Mỏ Cày Nam - Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, phân tích các kết quả đã đạt được, tìm ra những hạn chế cũng như nguyên nhân của những hạn chế đó. Đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện trong công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục Thuế khu vực Mỏ Cày Nam - Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn