foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Ths. Lê Trung Hiếu.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 120Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Kế toán.

Nội dung.

Chương 1: Thị trường tài chính. Chương 2: Thị trường chứng khoán. Chương 3: Công ty cổ phần. Chương 4: Hàng hóa của thị trường chứng khoán. Chương 5: Sở giao dịch chứng khoán. Chương 6: Phân tích và định giá chứng khoán.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn