foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Phương.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 121Tr. Tài liệu giảng dạy.

Nội dung

Chương 1: Khái quát về kinh tế vĩ mô. Chương 2: Đo lường sản lượng quốc gia. Chương 3: Lạm phát và thất nghiệp. Chương 4: Tổng cầu - Chính sách tài khóa và Chính sách ngoại thương. Chương 5: Tiền tệ và Chính sách tiền tệ. Chương 6: Mô hình IS - LM. Chương 7: Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn