foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: ThS. Ngô Thị Phương Thảo.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2024. Mô tả: 168Tr.

Nội dung:

Bài 1. Khái quát về quản lý hộ tịch. Bài 2. Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về hộ tịch và các hình thức quản lý đi với hộ tịch. Bài 3. Đăng ký hộ tịch tại Ủy ban Nhân dân cấp xã. Bài 4. Đăng ký hộ tịch tại Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Bài 5. Đăng ký hộ tịch tại cơ quan đại diện.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn