foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Hồ Đại Đức, ThS. Nguyễn Thị Phương Uyên, ThS. Huỳnh Tấn Khương, ThS. Nguyễn Thiện Thuận, ThS. Nguyễn Thị Hồng.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 207Tr,

Nội dung:

Chương 1: Tổng quan về quản trị marketing. Chương 2: Nghiên cứu và phân tích thị trường. Chương 3: Hoạch định chiến lược Marketing. Chương 4: Thực hiện chiến lược marketing. Chương 5: Kiểm tra chiến lược marketing. Chương 6: Marketing điện tử. Chương 7: Hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu marketing.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn