foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyen Thanh Hung.

Nhà xuất bản: LAP LAMBERT Academic. Năm XB: 2020. Mô tả: 92Tr, kích thước: . Số định danh: . Vị trí:

Nội dung:

This research on the impacts of the implementation CSR on organizational performance – in the case of food processing enterprises in Mekong Delta, proposes implications to improve efficiency the implementation of CSR and contributes to enhancing organizational commitment and performance at food processing enterrprises in Mekong Delta.

 

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thị Thái Hằng, PGS. TS. Lê Viết Hùng (đồng chủ biên).

Nhà xuất bản Y học. Năm xuất bản: 2007. Mô tả: 287Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 338.4/ H116. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Trình bày những kiến thức cơ bản nhất về quản trị kinh doanh, quản lí kinh tế, một số kiến thức đặc thù và yêu cầu riêng của quản lí kinh tế dược, một số kĩ năng thực hành trong các lĩnh vực chính của ngành dược, tiếp cận xu hướng quản lí kinh tế dược trong cơ chế kinh tế mới

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: TS. Hà Văn Như (chủ biên).

Nhà xuất bản Y học. Năm xuất bản: 2011. Mô tả: 175Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 353.9 Nh550. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Trình bày những khái niệm cơ bản về thảm họa và quản lý thảm họa. Các phương pháp tổ chức quản lý thảm họa của ngành y tế và hậu quả y tế công cộng của thảm họa, quản lý các vấn đề y tế công cộng trong thảm họa và đánh giá nhu cầu, lập kế hoạch đáp ứng với thảm họa.

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: TS. Đinh Bá Hùng Anh.

Nhà xuất bản Kinh tế TP. HCM. Năm: 2017. Mô tả: 451Tr. Kích thước: 16x24cm. Số định danh: 658.72/ A107. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Giới thiệu thành phần của một chuỗi cung ứng; các chiến lược để tiếp thị và vận hành hệ thống bán lẻ; hướng dẫn cách thực hiện gom hàng, đóng gói, các phương thức vận tải, lịch trình vận tải; cách lựa chọn nhà cung ứng, mua hàng, phân tích lựa chọn nhà kho; cách lựa chọn vị trí sử dụng phương pháp cho điểm và quy trình tối ưu đa mục tiêu AHP...

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: PGS. TS. Trịnh Thị Thu Hương, TS. Nguyễn Thị Bình, ThS. Phạm Thanh Hà.

Nhà xuất bản Công thương. Năm: 2020. Mô tả: 198Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm. Số định danh: 381.14209597/ H561. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Tổng quan về logistics trong thương mại điện tử; các vấn đề về hạ tầng kỹ thuật, môi trường pháp lý và xu hướng phát triển; thực trạng logistics trong thương mại điện tử tại Việt Nam; định hướng và giải pháp phát triển logistics trong thương mại điện tử nước ta

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn