foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Lê Bảo Lâm, TS. Nguyễn Như Ý, ThS. Trần Thị Bích Dung, ThS. Trần Bá Thọ.

Nhà xuất bản Kinh tế TP. HCM. Năm: 2017.

Mô tả: 237Tr, kích thước: 21cm. Số định danh: 338.50711/ L120. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1. Những vấn đề cơ bản về kinh tế học. Chương 2. Cầu, cung và giá thị trường. Chương 3. Lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng. Chương 4. Lý thuyết về sản xuất và chi phí. Chương 5. Thị trường cạnh tranh hoàn toàn. Chương 6. Thị trường độc quyền hoàn toàn. Chương 7. Thị trường cạnh tranh không hoàn toàn. Chương 8. Thị trường các yếu tố sản xuất.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: TS. Đinh Phi Hổ, TS. Lê Ngọc Uyển, ThS. Lê Thị Thanh Tùng.

Nhà xuất bản Lao động Xã hội. Năm: 2014.

Mô tả: 383Tr, kích thước: 21cm. Số định danh: 338.9/ H450. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1. Lý thuyết tăng trưởng kinh tế. Chương 2. Đo lường mức ảnh hưởng của các yếu tố đến tăng trưởng kinh tế. Chương 3. Lý thuyết phát triển kinh tế. Chương 4. Các nguồn lực phát triển kinh tế. Chương 5. Lý thuyết nghèo đói và bất bình đẳng trong phân phối thu nhập. Chương 6. Nông nghiệp với phát triển kinh tế.

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Văn Mạnh, PGS. TS. Phạm Hồng Chương.

Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm: 2009.

Mô tả: 494Tr, kích thước: 16X24cm.

Nội dung:

Chương 1. Khái quát về lịch sử phát triển kinh doanh lữ hành. Chương 2. Các nội dung cơ bản của kinh doanh lữ hành. Chương 3. Cơ cấu tổ chức và quản trị nhân lực của doanh nghiệp lữ hành. Chương 4. Quan hệ giữa nhà cung cấp với doanh nghiệp lữ hành. Chương 5. Tổ chức kinh doanh của đại lý lữ hành. Chương 6. Xây dựng chương trình du lịch. Chương 7. Tổ chức xúc tiến hỗn hợp, bán và thực hiện các chương trình du lịch. Chương 8. Quản lý chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp lữ hành. Chương 9. Ứng dụng công nghệ thông tin và tương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh lữ hành. Chương 10. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh chương trình du lịch. Chương 11. Mô trường kinh doanh và chiến lược chính sách kinh doanh của doanh nghiệp lữ hành. Chương 12. Kinh doanh lữ hành ở Việt Nam.

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Tổng Cục thống kê.

Tổng Cục thống kê, 1064Tr. Năm: 2020.

Nội dung:

Phần 1. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của 63 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương. Phần 2. Số liệu kinh tế - xã hội tổng hợp cả nước.

 

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Bộ Công thương.

Nhà xuất bản Công thương. Năm: 2019.

Mô tả: 154Tr, kích thước: 19x27cm.

Nội dung:

Chương 1. Môi trường kinh doanh dịch vụ Logistics. Chương 2. Dịch vụ Logistics. Chương 3. Logistics trong sản xuất, kinh doanh. Chương 4. Hoạt động hỗ trợ về Logistics. Chương 5. Logistics nâng cao giá trị nông sản.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn