foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: GS. TS. Nguyễn Đình Phan, TS. Đặng Ngọc Sự.

Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân, năm: 2012. Mô tả: 438 trang, 16x24 cm. Số định danh: 658.56200711/ Ph105. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Cung cấp những kiến thức cơ bản về quản lí chất lượng. Tổng quát về khách hàng và đánh giá sự thoả mãn của khách hàng, phân tích chất lượng sản phẩm, quản trị chất lượng, quản trị chất lượng dịch vụ, tiêu chuẩn hoá, đảm bảo và cải tiến chất lượng, kiểm tra chất lượng sản phẩm, đo lường, chi phí và kiểm soát chất lượng...

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Trần Kim Dung.

Nhà xuất bản: Tài Chính, năm: 2018. Mô tả: 587 trang, 16x24 cm. Số định danh: 658.3/ D513. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Nội dung của quyển sách giới thiệu khái quát về quản trị nguồn nhân lực đồng thời trình bày các chức năng quan trọng nhất của quản trị nguồn nhân lực trong các tổ chức: thu hút; đào tạo và phát triển; và duy trì nguồn nhân lực.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thị Liên Diệp, ThS. Phạm Văn Nam.

Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội, năm: 2010. Mô tả: 488 trang, 14,5x20,5 cm. Số định danh: 658/ D307. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Bản chất quản trị, chiến lược kinh doanh. Công tác nghiên cứu, phân tích môi trường và hệ thống thông tin quản trị. Xác định nhiệm vụ mục tiêu, xây dựng và lựa chọn, thực hiện chiến lược của doanh nghiệp và các đơn vị kinh doanh. Công tác kiểm tra, đánh giá chiến lược

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: TS. Đinh Bá Hùng Anh

Nhà xuất bản: Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, năm: 2022. Mô tả: 474 trang, 164x24 cm. Số định danh: 658.404/ A107. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2

Nội dung:

Tài liệu gồm 10 chương trình bày vừa đủ kiến thức và công cụ để một người có thể tiến hành việc xây dựng, thẩm định, vận hành và đánh giá một dự án đầu tư. Nội dung lồng nghép giữa lý thuyết và các thủ thuật thường được sử dụng trong thực tế quản trị. Sách giới thiệu các phần mềm MS Project, QM For Windows, Expert Choice, Excel và Crytal Ball để quản trị dự án, nhấn mạnh Ms Project

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: ThS. Nguyễn Hữu Lam.

Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội, năm: 2011. Mô tả: 405Tr, kích thước: 21cm. Số định danh: 302.3/ L104. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1. Giới thiệu về hành vi tổ chức. Chương 2. Những cơ sở của hành vi cá nhân. Chương 3. Giá trị, thái độ và sự thỏa mãn đối với công việc. Chương 4. Động viên. Chương 5. Những cơ sở của hành vi nhóm. Chương 6. Hành vi trong nhóm và xung đột. Chương 7. Thông tin. Chương 8. Văn hóa tổ chức. Chương 9. Đổi mới và phát triển tổ chức.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn