foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Triệu Hồng Cẩm.

Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn; Năm XB: 2006. Mô tả: 503Tr.

Mục lục:

Phần I: Vận tải quốc tế

Chương 1. Khái niệm chung về vận tải. Chương 2. Vận tải quốc tế trong thương mại quốc tế. Chương 3. Chuyên chở hàng hóa thương mại quốc tế bằng phương thức vận tải biển. Chương 4. Chuyên chở hàng hóa thương mại quốc tế bằng phương thức vận tải hàng không. Chương 5. Chuyên chở hàng hóa thương mại quốc tế bằng phương thức vận tải khác. Chương 6. Chuyên chở container trong vận tải quốc tế.

Phần II: Bảo hiểm vận tải quốc tế

Chương 1: Khái niệm chung về bảo hiểm vận tải quốc tế. Chương 2: Rủi ro trongbảo hiểm vận tải quốc tế. Chương 3: Tổn thất trong bảo hiểm vận tải quốc tế. Chương 4: Các điều kiện bảo hiểm.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn