foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: PGS. TS. Ngô Kim Thanh, PGS. TS. Lê Văn Tâm.

Nhà Xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm xuất bản: 2013. Số trang: 528Tr.

Mục lục:

Phần I: Giới thiệu chung về quản trị doanh nghiệp

Chương 1: Đại cương về quản trị doanh nghiệp. Chương 2: Nhà quản trị, chức năng và lĩnh vực quản trị doanh nghiệp. Chương 3: Cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp.

Phần II: Chỉ huy trong quản trị doanh nghiệp

Chương 4: Giám đốc doanh nghiệp. Chương 5: Phân cấp, phân quyền và ủy quyền trong quản trị doanh nghiệp. Chương 6: Thông tin và quyết định trong quản trị doanh nghiệp. Chương 7: Hoạch định chương trình quản trị doanh nghiệp.

Phần III: Quản trị nhân sự và đổi mới kỹ thuật, công nghệ trong doanh nghiệp

Chương 8: Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp. Chương 9: Hành vi tổ chức. Chương 10: Quản trị nhóm trong doanh nghiệp. Chương 11: Quản trị đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp.

Phần IV: Quản trị kết quả kinh doanh và kiểm tra, kiểm soát trong doanh nghiệp

Chương 12: Quản trị chi phí, kết quả theo phương thức tính mức lãi thô. Chương 13: Quản trị các chính sách tài chính doanh nghiệp. Chương 14: Công tác kiểm soát trong doanh nghiệp

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn