foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: GS. TS. Nguyễn Thành Độ, Th.S. Nguyễn Ngọc Điệp, Th. S. Trần Phương Hiền.

Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm XB: 2012.

Mô tả: 343Tr, kích thước: 14,5 x 20,5cm. Số định danh: 651.3 Đ450. Vị trí: Kho sách 3, phòng đọc.

Mục lục

Phần 1: Những vấn đề chung về văn phòng và tổ chức văn phòng

Chương 1: Đại cương về văn phòng và QTVP. Chương 2: Công tác tổ chức văn phòng. Chương 3: Quản trị lao động văn phòng.

Phần 2: Các nghiệp vụ cơ bản của văn phòng

Chương 4: Tổ chức công tác thông tin. Chương 5: Quản lý thời gian làm việc. Chương 6: Tổ chức tiếp khách. Chương 7: Tổ chức hội họp, hội nghị. Chương 8: Tổ chức các chuyến đi công tác. Chương 9: Công tác văn thư. Chương 10: Công tác lưu trữ. Chương 11: Soạn thảo văn bản quản lý. Chương 12: Kỹ thuật soạn thảo một số văn bản hành chính thông thường.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn