foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Từ Quang Phương.

Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội. Năm XB: 2005.

Mô tả: 303Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án đầu tư. Chương 2: Mô hình tổ chức và các nhà quản lý dự án. Chương 3: Lập kế hoạch dự án. Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án. Chương 5: Phân phối các nguồn lực dự án. Chương 6: Dự toán ngân sách và quản lý chi phí dự án. Chương 7: Quản lý chất lượng dự án. Chương 8: Giám sát và đánh giá dự án. Chương 9: Quản lý rủi ro đầu tư.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn