foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Ngân hàng Thế giới; Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam.

Nhà xuất bản: Worldbank.org Năm XB: 2016.

Mô tả: 130Tr. Bản tiếng Anh.

Nội dung:

Tổng quan.

Trụ cột 1: Thịnh vượng về kinh tế đi đôi với bền vững về môi trường. Trụ cột 2: Công bằng và hòa nhập xã hội. Trụ cột 3: Nhà nước có năng lực và trách nhiệm giải trình.

Kết luận


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn