foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Phan Thăng, TS. Nguyễn Thanh Hội.

NXB: Thống kê. Năm: 2008.

Mô tả: 587Tr. Kích thước: 20 x x28cm. Số định danh: . Vị trí:

Nội dung:

Phần thứ nhất: Cơ sở lý luận chung về công tác tổ chức. Phần thứ hai: Ra quyết định trong công tác tổ chức. Phần thứ ba: Quy định về công tác tổ chức trong các doanh nghiệp. Phần thứ tư: Quy định về công tác tổ chức trong các cơ quan hành chính sự nghiệp.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn