foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: GS. TS. Đỗ Hoàng Toàn, PGS. TS. Mai Văn Bưu.

NXB: Lao động Xã hội. Năm: 2005.

Mô tả: 439Tr. Kích thước: 14,5 x x20,5cm.

Nội dung:

Chương 1: Tổng quan về quản lý nhà nước về kinh tế. Chương 2: Quy luật và nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế. Chương 3: Công cụ và phương pháp quản lý của nhà nước về kinh tế. Chương 4: Mục tiêu và các chức năng quản lý nhà nước về kinh tế. Chương 5: Thông tin và quyết định trong quản lý nhà nước về kinh tế. Chương 6: Bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế. Chương 7: Cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn