foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: PGS. TS. Hà Nam Khánh Giao.

NXB: Tài chính. Năm: 2018.

Mô tả: 490Tr. Kích thước: 24cm. Số định danh: 658.812/ Gi108. Vị trí: Kho Quốc văn 2.

Nội dung:

Phần I: Tổng quan đo lường chất lượng dịch vụ

Chương 1: Tổng quan về dịch vụ. Chương 2: Đo lường chất lượng dịch vụ.

Phần II: Đo lường chất lượng một số dịch vụ tại Việt Nam.

Chương 3: Dịch vụ y tế. Chương 4: Dịch vụ giáo dục. Chương 5: Dịch vụ nhà hàng - khách sạn. Chương 6: Dịch vụ thương mại. Chương 7: Dịch vụ công. Chương 8: Dịch vụ ngân hàng. Chương 9: Dịch vụ khác.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn