foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Trần Đăng Khoa.

NXB: Kinh tế TP. HCM. Năm: 2017.

Mô tả: 255Tr. Kích thước: 24cm. Số định danh: 338.709597/ Kh401. Vị trí: Kho Quốc văn 1.

Nội dung:

Nghiên cứu 1: Tác động của phần thưởng và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến sự động viên nhân viên: trường hợp các công ty tại Việt Nam. Nghiên cứu 2: Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến sự tham gia của người lao động trong các công ty tại Việt Nam.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn