foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Trần Văn Giao.

NXB: Chính trị Quốc gia. Năm: 2009.

Mô tả: 319Tr. Kích thước: 21cm. Số định danh: 352.409597/ Gi108. Vị trí: Kho Quốc văn 1.

Nội dung:

Phần 1: Tổng quan về tài chính công và quản lý tài chính công. Phần 2: Thu tài chính công và quản lý thuế, phí, lệ phí. Phần 3: Quản lý chi tiêu công. Phần 4: Quản lý vay nợ của chính phủ và tín dụng nhà nước. Phần 5: Quản lý ngân sách nhà nước. Phần 6: Quản lý các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn