foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Nguyễn Đình Liêm (chủ biên).

Nhà xuất bản: Công an Nhân dân. Năm xuất bản: 2018.

Mô tả: 223Tr. Kích thước: 21cm. Số định danh: 327.597051/ L304. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1: Những đặc điểm cơ bản của tuyến biên giới đất liền Việt - Trung. Chương 2: Đánh giá cơ chế hợp tác biên giới Việt - Trung thời gian qua. Chương 3: Cơ chế hợp tác biên giới Việt - Trung trong bối cảnh mới.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn