foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Đinh Minh Dũng.

Nhà xuất bản: Lao động. Năm xuất bản: 2015.

Mô tả: 331Tr. Kích thước: 21cm. Số định danh: 353.8095978/ D513. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1: Quản lý nhà nước về giáo dục - Pháo đài ở cấp huyện trong thời kỳ đổi mới. Chương 2: Đặc điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long tác động đến quản lý nhà nước về giáo dục. Chương 3: Thực trạng quản lý nhà nước về giáo dục ở cấp huyện vùng ĐBSCL. Chương 4: Khảo sát, đánh giá thực trạng QLNNVGD ở cấp huyện vùng ĐBSCL. Chương 5: Giải pháp hoàn thiện QLNNVGD ở cấp huyện trong thời kỳ đổi mới.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn