foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: PGS. TS. Phạm Thái Quốc (chủ biên).

Nhà xuất bản Khoa học Xã hội. Năm xuất bản: 2018.

Mô tả: 258Tr. Kích thước: 21cm. Số định danh: 351.5/ Qu451. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1: Cơ sở cải cách hành chính công ở một số nước trên thế giới. Chương 2: Chính sách cải cách nền hành chính công tại một số nước châu Á. Chương 3: Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Kết luận.

Phụ lục.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn