foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: GS. TS. Vũ Dương Huân.

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật. Năm xuất bản: 2018.

Mô tả: 615Tr. Kích thước: 21cm. Số định danh: 327.2/ H502. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1: Nhận thức chung về ngoại giao và công tác ngoại giao. Chương 2: Các cơ quan quan hệ đối ngoại của nhà nước. Chương 3: Cơ quan đại diện ngoại giao. Chương 4: Thư tín ngoại giao. Chương 5: Tiếp xúc ngoại giao. Chương 6: Công tác nghiên cứu ở cơ quan đại diện ngoại giao. Chương 7: Công tác lãnh sự. Chương 8: Công tác thông tin, báo chí và thông tin đối ngoại. Chương 9: Ngoại giao văn hóa. Chương 10: Ngoại giao kinh tế. Chương 11: Đàm phán quốc tế. Chương 12: Văn kiện ngoại giao. Chương 13: Ngoại giao đa phương. Chương 14: Lễ tân ngoại giao. Chương 15: Quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự và các tổ chức quốc tế.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn