foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: PGS. TS. Lê Quân (chủ biên).

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm xuất bản: 2016.

Mô tả: 284Tr. Kích thước: 24cm. Số định danh: 352.3909597/ Qu121. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Phần 1: Khung năng lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công Việt Nam.

Chương 1: Khung năng lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công Việt Nam. Chương 2: Xây dựng khung năng lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công Việt Nam. Chương 3: Khung năng lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công Việt Nam. Chương 4: Ứng dụng khung năng lực trong phát triển đội ngũ lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công Việt Nam.

Phần 2: Năng lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công vùng Tây Bắc.

Chương 5: Giới thiệu nghiên cứu. Chương 6: Khung năng lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công vùng Tây Bắc. Chương 7: Mức độ đáp ứng chuẩn năng lực lãnh đạo, quản lý khu hành chính công vùng Tây Bắc. Chương 8: Giải pháp phát triển đội ngũ lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công vùng Tây Bắc theo tiếp cận khung năng lực.

Phụ lục.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn