foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: PGS. TS. Bùi Anh Tuấn, TS. Phạm Thúy Hương.

NXB: Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm: 2009.

Mô tả: 275Tr, kích thước: 14,5x20,5cm.

Nội dung:

Chương 1: Tổng quan về hành vi tổ chức. Chương 2: Cơ sở của hành vi cá nhân. Chương 3: Ra quyết định cá nhân. Chương 4: Tạo động lực cho người lao động. Chương 5: Cơ sở của hành vi nhóm. Chương 6: Lãnh đạo và quyền lực. Chương 7: Giao tiếp trong tổ chức. Chương 8: Cơ cấu tổ chức. Chương 9: Văn hóa tổ chức. Chương 10: Thay đổi và phát triển tổ chức.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn