foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Trần Thị Thu Thủy.

Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật. Năm XB: 2011. Mô tả: 144Tr, kích thước: 14,5 x 20,5cm.

Nội dung

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về phát triển nông lâm kết hợp trong các mô hình kinh tế trang trại. Chương 2: Thực trạng phát triển nông lâm kết hợp trong các mô hình kinh tế trang trại vùng trung du và miền núi phía Bắc. Chương 3: Một số giải pháp phát triển nông lâm kết hợp trong các mô hình kinh tế trang trại tại một số tỉnh trung du và miền núi phía Bắc.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn