foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Lưu, TS. Đỗ Kim Chung, GS. Lê Qúy An, ...

Nhà xuất bản: Nông nghiệp. Năm XB: 2003. Mô tả: 370Tr. Kích thước: 19x27cm

Giới thiệu:

Phần 1: Cơ sở lý thuyết phát triển nông thôn bền vững. Phần 2: Các vấn đề về phương pháp tiến hành nghiên cứu phát triển nông thôn bền vững. Phần 3: Một số vấn đề thực tiễn phát triển bền vững nông thôn Việt Nam. Phần 4: Xây dựng đề cương nghiên cứu VNRP (Chương trình nghiên cứu Việt Nam - Hà Lan)


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn