foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: PGS. TSKH. Nguyễn Văn Thâm.

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm XB: 2004. Mô tả: 293Tr. Số định danh: 332.1/ Th120. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1. Những vấn đề chung về công sở và điều hành công sở. Chương 2. Kỹ thuật và kỹ năng điều hành công sở. Chương 3. Điều kiện làm việc và thiết bị trong công sở. Chương 4. Văn phòng và quản trị công sở. Chương 5. Một số vấn đề về kỹ năng lãnh đạo và quản lý trong các công sở hành chính. Chương 6. Đổi mới kỹ thuật hành chính trong công cuộc cải cách nền hành chính nhà nước.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn