foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Phượng.

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Năm XB: 2013. Mô tả: 338Tr. Kích thước: 14,5 x 20,5cm. Số định danh: 52.209597/ Ph561. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Trình bày cơ sở lý luận về tổ chức đơn vị hành chính - lãnh thổ; sơ lược về công tác tổ chức các đơn vị hành chính trong lịch sử nhà nước phong kiến Việt Nam và của một số quốc gia trên thế giới; thực tiễn tổ chức đơn vị hành chính - lãnh thổ ở Việt Nam từ sau năm 1945 đến nay; quan điểm và những giải pháp nhằm đáp ứng yêu cầu của quản lý nhà nước trong điều kiện hiện nay

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn