foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Joseph Heagney. Minh Tú (dịch).

Nhà xuất bản Công Thương. Năm XB: 2018. Mô tả: 320Tr. Kích thước: 21cm. Số định danh: 658.404/ H433. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Trình bày tổng quan về quản lý dự án; vai trò của nhà quản lý dự án; lập kế hoạch, phát triển nhiệm vụ, tầm nhìn, mục đích và mục tiêu của dự án; sử dụng cấu trúc phân công lao động để lập kế hoạch dự án; xây dựng tiến độ, kiểm soát và đánh giá dự án...

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn